CFP: Možnosti demokratické imaginace

19.10.2014 (Autor: Jan Bíba)

VVýzva k přihlašování příspěvků pro politologickou konferenci 

Možnosti demokratické imaginace

 
Praha, 5. prosince 2014
 
Současné západní demokracie procházejí komplexní krizí. Je téměř nemožné přehlédnout její symptomy - od poklesu voličské účasti, vzestupu xenofobního populismu, vlivu korporací na rozhodování v demokratických institucích až po nárůst sociálních nerovností a jejich propisování se do demokratických procesů. Zároveň by bylo mylné domnívat se, že tato krize je něčím novým nebo nepředvídatelným. Podle mnohých jsou příčiny této krize pevně zabudovány do základů našich současných demokracií. To však samozřejmě neznamená, že bychom se měli demokracie zříct, ale spíše to, že bychom měli rozvíjet naši demokratickou imaginaci. Konference se proto bude zaměřovat právě na možnosti demokratické imaginace a její perspektivy především na poli současné politické teorie.  
 
Ústav politologie FF UK Vás srdečně zve k přihlašování příspěvků na konferenci o současné demokratické teorii. Uvítáme příspěvky jak z politické teorie, tak i z oblasti dějin idejí, politické sociologie, mediálních studií aj. Jednotícím momentem by měla být relevance pro současnou debatu o demokracii, jejím významu a možnostech jejího rozvíjení a prohlubování.
 
Hlavní, i když ne výlučné, okruhy témat:
  1. Krize a možnosti liberální demokracie z perspektivy současné demokratické teorie (republikanismus, deliberativní demokracie, radikální demokracie aj.)
  2. Alternativní praktiky reprezentace a participace (losování, kvóty, participativní rozpočty aj.)
  3. Demokracie, sociální hnutí a revoluce (demokracie a „barevné revoluce“, koncept „revolučního referenda“)
 
Anotace svých příspěvků v rozsahu jedné normostrany zašlete prosím do 10. listopadu na adresu ondrej.slacalek@ff.cuni.cz. O přijetí příspěvku budete vyrozuměni do 17. listopadu.
 
Konferenční poplatek: 200 Kč
 
S případnými dotazy se obracejte na ondrej.slacalek@ff.cuni.cz .


© Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Adresa: Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Tel.: +420 221 619 111  |  Mapa webu  |  XML Sitemap  |  RSS kanál

Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019